BPH

 

 

BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, som genomförs genom Svenska kennelklubben, är utformad för att passa alla hundar. Beskrivningen är värdefull för både hundägare och uppfödare, och bidrar till att vi lär känna våra hundar bättre. Vi får också möjlighet att jämföra olika individer, valpkullar och linjer.

För mopsens del innebär det att den skall ha jämnt temperament och vara gladlynt med livlig läggning. Diskvalificerande fel är aggressivitet eller extrem skygghet, vilket står att läsa i mopsens rasstandard.

En BPH-beskrivning tar cirka 30-45 minuter och innehåller sju moment. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka och att leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om du vill kan också hundens reaktion på skott prövas. Hunden måste ha fyllt 12 månader, men det finns ingen övre åldersgräns. Hunden ska vara ID-märkt och vaccinerad och ägaren ska vara medlem i SKK eller special-/rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att hunden ska vara lydig. Som hundägare får man instruktioner om hur man ska gå tillväga vid varje moment.

För hundägaren är beskrivningen en viktig del i att lära känna sin hund lite bättre och förstå hur och varför den reagerar på ett visst sätt i olika situationer. Utifrån detta får man en möjlighet att träna sin hund i de situationer som de visar sej osäkra på för att på så sätt få en trygg och stabil hund.

För uppfödaren som, förutom hälsa och exteriör, också ansvarar för att hundarna ska ha den mentalitet som är specifik för rasen och inte ha för stora avvikelser, är beskrivningen ett viktigt hjälpmedel. Som uppfödare kan man ansöka om SKK:s uppfödardiplom vid minst fem beskrivna hundar från sin uppfödning.

Vid 200 BPH-beskrivna hundar inom en ras kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet. I nuläget är 69 stycken mopsar i Sverige BPH-beskrivna, men om vi tillsammans hjälps åt att nå målet med 200 beskrivna mopsar, så blir det viktigt tillskott till Mopsordens viktiga arbete att bevara våra mopsars sunda mentala hälsa.

Läs mer om BPH här:  https://skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Lycka till!

Catherine Steiner, Queen Lawless kennel