Kategoriarkiv: MH

MH, mentalbeskrivning hund – mops!

img_0089_590c78289606ee379ffb16e9

Den 30 april hade vi uppfödar- MH, mentalbeskrivning hund, på Värnamo brukshundklubb. Deltagande hundar var:

Queen Lawless Lonely Lillemor, ägare Catherine Steiner

Queen Lawless Nova Nightingale, ägare Catherine Steiner

Queen Lawless Isidor, ägare Lena Skymberg

Flash of Joy Jo Jo, ägare Catherine Steiner och Janet Holm

Domino Effect Emmanuelle (Emma),  ägare Catherine Steiner och Janet Holm

Queen Lawless Fantastic Fiona (Maya), ägare Sylwia Zielinski

Pugish Delite Belladonna Balbina (Nina),  ägare Sylwia Zielinski

Semlans Emelie the Strange (Laika),  ägare Sylwia Zielinski

Mentalbeskrivningen är en del av vårt avelsarbete, för att föda upp mentalt sunda hundar och vi är nöjda med resultatet. Alla hundar har nu känd mental status och sex av dem har 1:a på skott. Resultaten finns registrerade på http://hundar.skk.se/avelsdata

 

Info från SKK:

MH för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Underlag för avelsarbete

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. Dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna utvärderar sitt avelsarbete.

Så här går MH till

I ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen tar cirka 45 minuter.

Mentalbeskrivningens olika moment

Kontakt/socialitet

Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.

Lek/lekfullhet

Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.

Jaktlust/Förföljande

Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det.

Aktivitet

I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.

Nyfikenhet/intresse

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren.

Skott

En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.

Rädsla

Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.

Hot

I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

Efter beskrivningen

Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet skickas via Svenska Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering och förs in i hundens stamtavla.

MH-test för våra hundar 30 april 2017

Vi har nu bokat en uppfödardag för MH-test på Värnamo brukshundklubb den 30 april 2017 och har totalt 8 platser att fördela till hundar från vår kennel samt våra inköpta avelshundar. Meddela mej snarast om du vill delta. Du anmäler och betalar sedan via SBK tävling.

Läs mer om MH här: http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/mental-status-per-hundras/

Kontakta mej gärna om du har några frågor!

Catherine 0706-128038